page contents Книжен ъгъл: Траки сме до доказване на противното
Предоставено от Blogger.

Траки сме до доказване на противното

2.11.09

Петко ТодоровВасил Василев преся фактите, хипотезите и измислиците за древните българи

„Древните българи. Факти, хипотези, измислици” на Васил Ат. Василев не можеше да не се появи (изд. Изток-Запад). Все някой професионален историк все някога трябваше да озапти лудналата откривателска дейност на гърба на древните българи. Авторът признава, че се запалил по темата покрай публикациите на Петър Добрев, че за 19 години изчел необходимото и ето ги неговите 635 страници.
Най-полезното в труда на Василев е, че той обезсмисля намерението на друг да изчита целия порой от книжнина по темата, залял ни в последите 15-20 години. Четивото е своеобразна история на древните българи до покръстването на Дунавска България. В изложението той проследява грижливо наличните факти, хипотези и измислици, пресява ги компетентно и отделя зърното от плявата. Трудна работа – при толкова малко зърно и толкова много плява. Професорът не слага „точката на И-то”, както сам се изразява за други. Той не е съдникът, а мъдрецът.
А книгата идва в добър момент. Тематичният порой изтъня и най-вероятно съвсем скоро ще остане да тече в академичния канал. „Проява е на всеобщата закономерност при резки завои, национални катастрофи или дълбоки кризи, като импулсивна реакция за самосъхранение да се търсят и изтъкват дълбоките корени, изключителните качества и славното минало”, отбелязва Василев за „възторженопатриотичното” направление в старобългаристиката. Звучи прекалено снизходително. Защото националната катастрофа около Първата световна война роди явления като движението за родно изкуство – Майстора, Лавренов, Иван Милев, Пенчо Георгиев и т.н., а сегашният „рязък завой”, който обичливо наричаме „преход” обяви жителите на Атлантида за българи, строителите на египетските пирамиди за българи и прочее възторзи.
И сега, внимание: Василев цитира професор Терзийски и неговото изследване на генетичния ни код, според което „42% от днешните българи имат тракийски произход, по 12% - славянски и древнобългарски и по 17% - хунски и персийски”. „Това е само опит”, предупреждава нашият автор. Но друг опит няма.