page contents Книжен ъгъл: Вино, вино... "Виното"
Предоставено от Blogger.

Вино, вино... "Виното"

13.2.10
Първото издание на тази книга се появи през 2004 г. с амбицията на запълни една отдавна назряла потребност на книжния пазар – нуждата от справочник, който да въведе винолюбивия и любознателен български читател в света на виното с неговата дълга, сложна и богата на културни и цивилизационни напластявания история, неговите технологии, типове, стилове, вкусове и ритуали.

За времето, което измина оттогава, твърде много неща се промениха във винарския бранш у нас. Появиха се десетки нови изби и стотина нови вина. Утвърдени в миналото играчи загубиха позиции или фалираха. Много от новите винарни засадиха собствени лозя, което им позволи да контролират строго качеството на гроздето, а следователно и на виното. Така в България се появиха вина, съпоставими с добрите световни образци.
Този процес плавно започна да променя и сортовата структура на лозята у нас. Появиха се нови, по-рано слабо познати или напълно неизвестни на българския потребител сортове като Сира, Пино ноар, Каберне фран, Темпранийо, Вионие, Малбек, Карменер, Аликант Буше, Пти Вердо, Саперави и др. В същото време стотици чужди вина от целия свят се настаниха на рафтовете в българските магазини и ориентирането в това многообразие от произходи, стилове и вкусове става все по-трудно.
Модерното вино е обаятелно и по свой начин парадоксално. Един от неговите парадокси е свързан с глобализацията, която от една страна прави света все по-тесен и в същото време постоянно разширява света на виното. Навикът на големите страни производителки да пият предимно своето вино все по-видимо отстъпва пред любопитството към чуждите вина, които пък стават все по-достъпни.
Докато всичко това се случваше, трите тиража на първото издание се изчерпаха (за облекчение на издателя) и това даде шанс на книгата да се прероди с актуализирано съдържание и допълнена с информация, която преди пет години изглеждаше излишна, а днес е насъщно необходима.
Акцентът отново е поставен върху българския аспект на темата. Енциклопедията няма амбицията да конкурира многобройните подобни издания по света. Нейно скромно желание е да бъде българското квадратче в картината на огромния и динамично променящ се световен винен пъзел.

Предговор към третото издание на  “Виното. Българска енциклопедия - трето допълнено издание” от Ясен Бориславов (ИК Труд).