page contents Книжен ъгъл: За печалбата от Балканската война
Предоставено от Blogger.

За печалбата от Балканската война

13.11.12

Петко Тодоров

Нейната културна история чака автора си

„Към вази мили братя/ Българи свободни,/ Ръцете си простирам!/ Избавете ме викам/ Българи свободни,/ От проклетите/ Английци и немци/ Французи и гърци/ Искат да сме под турци.”

Такъв е краят на песента „На връх Пирин планина”. Тя е трета в „Тетрад по пение на Тодор Стоянов ученик от I клас в град Мелник 18.V.1911 година”. Така пише върху тетрадката.
Песните в нея са 17, разнообразни са, повечето са революционни. Това се изучавало в Мелнишкото класно училище в Турската държава. Припомняме: за пеене на такива песни в оня край в онова време са наказвани и уволнявани учители.

Уникална находка (изд. „Синева”). Тетрадката е възпроизведена във факсимиле, обясненията, текстологичният и музиколожкият анализ са на професор Илия Манолов. Някои от песните се регистрират тук за първи път, според него. Но по-важното е друго.

То е същото в изреченото от прост български войник пред чуждестранни кореспонденти, ранен в Балканската война през следващата година: „Ръката ми стана по-малка, но България ще бъде по-голяма! Слава Богу, че ми е здрава дясната ръка, за да мога да натискам ралото”. Останал без китка на лявата.

Припомня го Георги Марков в „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913” (изд. „Захарий Стоянов”). Изявата на академика е най-пълната история на Балканската война, достъпна в момента.

Из нея гъмжи от силни думи на политици и офицери, тежат на мястото си и авторовите, но изреченията на незнайния редник са с по-особена стойност.

Покойният професор Минчо Драганов настояваше, че отчуждението на българина от държавата става след онези събития отпреди 100 години. Покойният Кирил Кръстев обясни раждането на движението за родно изкуство като реакция на крушението на националния идеал тогава.

Културната история на онези събития чака автора си. „Културна” в най-широкия смисъл, която да обясни „дълбинните”, по актуалния израз на онзи политик, следствия. Другото е медийна врява от годишнина на годишнина и от политически избори до политически избори.