page contents Книжен ъгъл: В очакване на любовта с „неевклидово постоянство”
Предоставено от Blogger.

В очакване на любовта с „неевклидово постоянство”

29.3.13

Светлана Станкова

За стихосбирката "Отвъд кръга" на Нина Христова

Поезията на Нина Христова поразява както с усещането за лично, преживяно, така и за философски извисено, изразяващо Азът в най-съкровеното за всеки един от нас – Любовта.

Любовта с различни измерения, онази „неевклидова геометрия”, преминаваща през всякакви състояния – неосъзната и незрима, неизживяна, любов, която „прекършват, за да й попречат да свърши”, любов безизходица, любов небитие, любов „светло нетърпение”, любов неудържимо буйство или непрогледна страст, но също и любов „от грижите вгорчена”, любов–заблуда или нелюбов.

Вгледани в нейното „битие неръкотворно” обаче, като в пълноводната река на Сидхарта, виждаме и постоянно менящите се лица на Гордостта и Смирението, Ревността и Верността, Радостта и Скръбта, Доброто и Злото.

Поривите на поетическата душа са устремени към единението на градеж и разрушение, на прозрение и грешки, достигайки условната истинност на нещата. И същевременно оттласват от тази истинност – за да не превърнат в светотатство изказването й с думи.

Потапяйки се в поетичната палитра на Нина Христова, изпитваме и възторга от любовта, „преди още любов да бъде наречена”, и тъгата от предчувствието за края й.

Стиховете на Нина Христова ни привличат в Соломоновия кръг на чистата енергия, на божествената хармония, до която всеки трябва да достигне, но и в мистично равновесие отпращат и отвъд кръга.

Слогът е красив и наситен с цвят и светлина, струящи като от картина на Майстора. Стиховете увековечават множество преживявания и ценни опитности, противостоейки на привидностите на „податливата плът”, с нежен устрем към „непримирената душа”, която „трябва да се щади”. 

В очакване на любовта с „неевклидово постоянство”, нека останем с Нина Христова, за да съпреживеем „тази, която вече е била”.

Условности
Нина Христова

Ако човек не достига
до истинността на нещата,
наказан е с непрозрение
заради грешките на душата.

А ако я достига и с думи
се опитва да я изказва,
чрез грешките на думите сам
за светотатството се наказва.