page contents Книжен ъгъл: Защо Западът е християнски
Предоставено от Blogger.

Защо Западът е християнски

1.10.13

Западната цивилизация дължи себе си на един човек: император Константин. По негово време християните в Римската империя били 5-7% от населението, на всичко отгоре не били еднородни.

Той свикал Никейския събор през 325 г., където от многото християнски разклонения е узаконено едно. Припомня го Барт Ърман в „Изгубените християнства” (изд. „Изток-Запад”).

Ърман се занимава с главните неканонични християнски писания: евангелия, деяния и пр. и съответните им течения.
Опитва да очертае отговори на въпроса какво и кой е спечелил от решението на Константин и кой какво губи.

Спечелило е комай най-нетолерантното християнско течение. Ако не бе така, днес най-малкото Новият завет нямаше да е най-четената в света книга и въобще четенето щеше да е различно. Западната цивилизация щеше да е друга...

Случаят на Константин напомня за нашия цар Борис I.

П. Т.