page contents Книжен ъгъл: Да правим наука със стил
Предоставено от Blogger.

Да правим наука със стил

8.10.13

В началото на академичната година излиза „Наука със стил: писане на дипломен проект“ на доц. д-р Милена Цветкова (Ентусиаст). 46 години след ненадминатата до днес „Как се пише дипломна работа“ на Умберто Еко излиза книга, която запълва сериозна празнина в българското книгоиздаване. 

Тя насочва читателите и авторите към съдържателни аспекти в непокрит от българските научно-методични издания мащаб, а именно: култура на научното писане, форматиране на разпознаваем на световно ниво писмен продукт; тя дава алгоритъма, концепцията, структурата и дизайна на проекта  - от извеждането на идеята до постигането на завършено и качествено авторско произведение.

За първи път разполагаме с книга, която цели да реабилитира българското писане за наука като равнопоставено на световното и разкрива тайните на модерното писане в образованието и бизнеса.

„Наука със стил: писане на дипломен проект“ е  предназначена за студенти, докторанти, рецензенти, научни ръководители, както и за всички, на които им предстои да подготвят сериозен аргументативен текст. Може да бъде полезна и на бизнеса – в писането на презентации, анализи и изобщо в успешното планиране и управление на проекти.

Доц. д-р Милена Цветкова е показала алгоритъма на проектирането на научно изследване, който следва най-новите методики за писане на бакалавърски, магистърски и докторски тези в страни като Великобритания, Германия, Франция, САЩ, Полша, Русия. Разработена е методика, която да улесни разпространението на необходимата култура на научно писане.

Книгата препоръчва придържане към стандартите на Република България. Макар тяхното спазване съгласно българския Закон за стандартизацията (от 1999 г.) да е „доброволно“, доц. д-р Милена Цветкова изразява твърдото убеждение, че съобразяването с тях и разпознаването им в конкретната българска публикация винаги ще е показател за висока академична квалификация и гаранция за добра конвертируемост на писмения труд в международна научна среда.

„Наука със стил: писане на дипломен проект” съдържа приложения с формуляри, макети и образци, които да облекчат най-важните стъпки в процеса на изследването, писането, редактирането, рецензирането и презентацията на готов научен резултат.