page contents Книжен ъгъл: За Левски неюбилейно
Предоставено от Blogger.

За Левски неюбилейно

14.4.14

Петко Тодоров

70 години чакаме новата му биография

Димитър Страшимиров пише във „Васил Левски. Живот, дела, извори”, том 1, Извори:

„Извинявам се, че документите бях принуден да дам като първи том на биографията на Васил Левски, колкото това и да изглежда като стъпка против формалния ред... Технически се налагаше изворите да се отпечатат преди биографията, за да бъдат в нея правилно цитирани”.

Красив и полезен жест е възпроизвеждането на изданието от 1929 (изд. „Изток-Запад”). Народният комитет „Васил Левски” възлага на Страшимиров през 1923 да напише биографията. Не е грешка, тогава думата „народен” не била срамна.

Авторът свършил огромна работа за 6 години. Планирал я в 3 тома. Този трябвало да е трети – с издирени писма и документи, първият за Карлово, за средата на Апостола, вторият самата биография. Ръкописът за Карлово се води изчезнал. Биографията написал ученикът му  Иван Унджиев. Излиза през 1947, нататък се преиздава тя или нейна версия.

Близо 70 години няма нова биография на Левски. Достатъчни са заглавията от 1973 и 14-те тома на годишник „Българско възраждане” на Общобългарския комитет „Васил Левски”, за да се отчете, че левскиведението не е спало през това време. Както и останалата продукция на сегашния комитет, практически недостъпна за широка публика.

Думата не е за книги като ценната на Николай Генчев и останалите опити. А за задача като на Страшимиров. Чието изпълнение да означава: Това е Левски.

Недоуменията са поне 2. Левски е продаваем и такова нещо е счетоводно печелившо. Второ, то е обществено дело. Задачата на Страшимиров била под крилото на Просветното министерство. Вярно, на земеделците, самият той бил техен народен представител. Но и Цанковистите не я забравили.

Да не би българите в тогавашна буржоазна България да са по-малко капиталисти от българите в сегашна буржоазна България? Обиколете книжарниците. Хайде, биографията на Ботев не е съвсем точна откъм политическа коректност, но опитайте да намерите и биография на Левски! Факт не от техните, а от нашата – като народ! – биография.