page contents Книжен ъгъл: Парите на властта
Предоставено от Blogger.

Парите на властта

15.7.18

Петко Тодоров

Нийл Фъргюсън: Капитализъм не е задължително демокрация

„Връзката между икономиката и политиката представлява ключът към разбирането на модерния свят. Но самата идея, че съществува проста каузална линия, свързваща едната с другата – в частност от капитализъм към демокрация, е погрешна” – Нийл Фъргюсън в „Пари и власт в модерния свят (1700-2000). Паричната връзка” (Рива, превод Борислав Гаврилов).

Ако ни стои радикално, то е заради свежата ни неолиберална индоктринираност. Работата на британския историк е аналитична – 600 страници за парите и властта и с неизбежния акцент: парите на властта.

Той не отрича паричната връзка. Проследява я през последните 3 века. Не отрича нищо и следва да го отметнем като сериозен историк. Това му е и най-ценното – фактографията. Хваща данъците, или финансирането на партиите и разнищва до кокал... Данъци, държавен дълг, централна банка, а непряко и парламент са измислени заради войните. И не всичко става в модерното време, корените са в сътворяването на самата държавност.

Точно тези четири неща – данъчна бюрокрация, парламент, национален дълг и централна банка нарича „квадратът на властта”. На него се крепи държавата. Тя по правило воюва. Авторът цитира свой колега, който преброил от 1815-а до 1984 г. 410 войни.

И ето го прилежният историк – Фъргюсън не отбелязва изненада, че квъдратът на властта е военновременно изобретение. Да, изтъква, че силните западни държави харчат бюджета си преди век предимно за военни цели, днес – за социални. Политолозите може би ще обяснят дали справянето с мирновременни проблеми не носи дефекти на военновременните инструменти и въобще възможно ли е мирновременно битие.

Но историкът е по-близо до фактите. Те му казват: „Конфликтните импулси – нека ги наречем с цел опростяване секс, насилие и власт, взети поотделно или заедно, са способни да елиминират парите, т.е. икономическите мотиви” и „Паричната връзка не осигурява достатъчно обяснение на модерния свят, но дава едно необходимо обяснение”... Книгата е от 2001 г., написана днес тя нямаше да е съвсем същата.