page contents Книжен ъгъл: В „Световете на Яворов” с Катя Зографова
Предоставено от Blogger.

В „Световете на Яворов” с Катя Зографова

19.2.19

Книгата  ще бъде представена на 21 февруари  от 18.00 ч. в Националната библиотека, където Яворов е работил 4 години

Катя Зографова споделя, че Яворов е нейният пръв личен литературен култ, „духовното съкровение” на детството й, когато уредничка на музея в Чирпан е сестрата на майка й... Този култ продължава и днес - „Световете на Яворов” са част от него! Книгата представя множествените светове на гениалния български поет: неговите любови, страсти и загадки, каузи, стихове, архиви и музеи.

Бездните на трагическата му душа са разкрити в сложната им взаимосвързаност с жените в интимния му живот: неосъществената голяма любов с Дора Габе, потулената история с Весела Монева-Олзомер, епичната любовна война с Лора, истинната роля на Дора Конова според неразлистените ѝ мемоари, значимостта на „Яворовата Мина“ в литературата, драматургията, мемоаристиката и ритуалната памет на българите. Анализирано е дълбинното влияние на трагическия Яворов „код“ върху жизнебитието на Екатерина Ненчева, изтляла от туберкулоза, а темата за митологичната Жена е разтълкувана в „Царици на нощта“ -  в съпоставка с Ив. Вазов и Ал. Балабанов в „Антология на българската поезия“ на Дебелянов и Подвързачов, 1910 г.

Авторката изследва „Култът Яворов“ – от мъчителното му създаване до живота му днес; прави обстоен анализ на програмната творба „Нощ“, за да премине към съдбовното въплъщаване на заклинанието „С кръвта си кръст ще начертая от Дунав до Егея бял“ в битието на поета. Проследено е не само създаването и уникалната рецепция на „Арменци“, но и на мита „Мер Яворов“ („Нашият Яворов“) и участието на безстрашната Арменска рота в Балканската война, водена от легендарните военачалници Антраник Озонян и Карекин Нъждех. Яворов е показан като апостол на националната кауза в Македония - в паралелен животопис с другия „литературен войвода” - Христо Силянов. Особен акцент е поставен върху историята на невероятното превземане на гр. Кавала през 1912 г.

Книгата представя и професионалните находки на Зографова, работеща от 25 г. в Националния литературен музей, 5 от които като директор. В ролята на литературен „детектив“ тя разследва потулени архиви и приятелства като това с д-р Иван Ненов или интригуващия Яворов фотоалбум, разчита знака на Смъртта в черната маска над леглото в последния дом на Вапцаров, портретува „столиката Ганка Найденова-Стоилова“, „заснема“ в прецизна историческа социокултурна и медийна хроника дълголетната сага на Яворовия музей на „Раковска” 136.

„Световете на Яворов“ е изящно и богато илюстрирана със снимки, пощенски картички и ръкописи, някои от които се публикуват за пръв път. Изданието е дело на „Светлана Янчева - ИЗИДА ЕООД”, редактор е Пламен Тотев, дизайнер на книжното тяло - Стефан Тотев, а прекрасната корица дължим на приобщения към култа „Яворов” син на авторката -  Козма Зографов.


Книгата „Световете на Яворов” ще бъде представена на 21 февруари  от 18.00 ч. в централното фоайе на Националната библиотека. Мястото не е избрано случайно - Яворов е работил тук 4 години. През септември 1904 г. е назначен като библиотекар, в началото на 1905 г. е неин поддиректор на мястото на Пенчо Славейков. И така до август 1908 г., когато става драматург на Народния театър.     Софийската премиера ще бъде необикновено събитие: „Светоглас” българска полифония ще изпълнят „Хайдушки песни” на Яворов и специално възстановената от тях любима песен на поета. Слова за книгата ще произнесат проф. Михаил Неделчев и Стоян Радулов. Водеща на вечерта ще бъде актрисата и писателка Божидара Цекова.