page contents Книжен ъгъл: Кой научи американките да пушат?
Предоставено от Blogger.

Кой научи американките да пушат?

14.7.19

Петко Тодоров

Едуард Бернайс – бащата на ПР-а

„Никой сериозен социолог вече не смята, че гласът на народа изразява някаква божествена или особено мъдра и възвишена идея. Гласът на народа изразява съзнанието на народа, а то от своя страна е моделирано от груповите лидери, в които народът вярва, и от тези, които умеят да манипулират общественото мнение. Той е съставен от унаследените предразсъдъци, символи, клишета и словесни формули, предоставени от лидерите...

Вестникарите го търсят за новини. И чрез властта си да дава или да не дава информация, политикът често може практически да цензурира политическите новини. Но тъй като репортерите всеки ден от годината, и година след година, са информационно зависими от съответните политици, те са принудени да работят в хармония със своите източници на новини” – някой да го отрече? Писал го е Едуард Бернайс през 1928 г. в „Пропаганда” (Изток-Запад, превод Денислав Йорданов).

Която почва със: „Съзнателната и интелигентна манипулация на организираните навици и мнения на масите е важен елемент в демократичното общество. Тези, които манипулират незабележимите механизми на обществото, съставляват невидимо управление, което е действителната властваща сила в нашата страна. Ние сме управлявани, умовете ни са моделирани, вкусовете ни са формирани, идеите ни са внушени предимно от хора, за които никога не сме чували”...

Американски социолог (1891-1995), племенник на Зигмунд Фройд, минава за баща на ПР-а, гениален манипулатор. По поръчка на компанията Lucky Strike научил американките да пушат открито. По поръчка на производителите на бекон научил американците да закусват бекон с яйца. И не само.

Четивото разяснява принципите на манипулацията на масите и по конкретно чрез маркетинга, политиката, феминизма, образованието, социалните услуги, изкуството и науката. Неостаряващ учебник! Забележете: при нашенския социализъм всяка партийна йерархия си имаше огласен секретар по агитация и пропаганда и те се правеха в прав текст. Пита се в задачата: това ли е разликата?