page contents Книжен ъгъл: "Кръгозор" представя: Сексът, обяснен на децата
Предоставено от Blogger.

"Кръгозор" представя: Сексът, обяснен на децата

30.10.09


•Скандално ли е деца в ранна възраст да знаят думи като «пенис» и «вулва»?
•Развращаваме ли малките, когато говорим с тях за сексуалност?
•Нуждаят ли се малчуганите от приказки за щъркели и зелки?

Отговорът на специалистите е: НЕ!

Поредицата „Моето сексуално образование” от д-р Жоселин Робер (ИК Кръгозор) ще окаже подкрепа на съвременните родители и възпитатели в една зона на деликатни отношения с децата. Тези книги поднасят темата за сексуалността (която в днешно време или се избягва, или се третира вулгарно) по начин, който внушава уважение към детето и неговото тяло. Поредицата ни помага да проведем един необходим разговор – открит, добронамерен и информативен, разбираем и съобразен с възрастта и нуждите на малкия човек до нас.
Това е важна стъпка в осъществяването на по-мащабната задача - да осигурим здравно образование на детето. За да може то да усвои умения за здравословен начин на живот, е нужно да започнем да работим с него още през първите години от развитието му и да възприемем възпитателен подход, който набляга на личната отговорност...Нека не забравяме, че едно дете, което добре познава тялото си, както видимите, така и скритите му части, и което знае, че неговото тяло е лично и неприкосновено, е способно както самò да се предпазва, така и да проявява уважение към тялото на другите деца.

Весела Банова, психоаналитик
(Из предговора към българските издания)

Защо са създадени книгите „Моето сексуално образование”?


Голяма част от родителите и възпитателите искат да са подготвени за психосексуалното развитие на детето и желаят да му отделят нужното внимание, но се питат: “Как да го направя?”, „Какво да кажа?”, „В кой момент?”, „Кои са точните думи?”, „Как да реагирам при едно или друго поведение”. Толкова много въпроси, затруднения и притеснения съпътстват първите разговори по тези важни теми! Често родителите обясняват на най-малките за раждането, но след това години наред избягват въпросите около сексуалността, чак докато дойде време да говорят с подрастващите за трудностите през пубертета. Все едно между тези два периода психосексуалното развитие на детето е прекъснато. А това съвсем не е така!
Важно е възрастните да осъзнаят, че интересът на малчугана към сексуалносттаа свидетелства за здравословно, нормално и естествено развитие: нужда да си обясниш нещата в света, любопитство да изследваш, склонност да имитираш.

Авторите на книгите „Моето сексуално образование” наблягат на огромната необходимост от естествено и прямо отношение от страна на възрастните. Показват ни, че малчуганът изразява своята сексуалност по време на всекидневните си дейности и че тя е неразделна част от неговото развитие. Всичко, което трябва да направим, е с откритост и топлота да поговорим с малкия човек и по подходящ начин да обясним нещата, свързани с детската сексуалност.
Изданията представят света на сексуалното през погледа на дете и ни въвеждат в интригуваща история, чийто главен герой е самият читател. Освен забавни илюстрации, ще откриете множество упражнения за рисуване и писане, които провокират въображението и обогатяват познанията. В края на всяка книжка има речник, където основните термини са обяснени на достъпен език. Не са забравени и възрастните – във всяко издание има специална част, предназначена за родители и възпитатели, в която авторите дават подробни указания как да използваме съответната книжка по най-добрия начин.

Книгите „Моето сексуално образование” са ценен съветник за възрастните по въпросите на сексуалността и психосексуалното развитие на детето. Ето защо родителите, възпитателите и учителите трябва да разгръщат с отзивчивост страниците на тези книги игри и да споделят съдържанието им заедно с децата... преди всичко, за да ги насочват в откриването и осъзнаването на всички нови неща!

Поредицата разкрива по разбираем и забавен начин различните емоционални, психологически и културни причини, които карат всяко едно дете да се осъзнава и да действа като момче или момиче. Сексуалното образование се възприема като подпомагане на малкия човек в цялостното му развитие: утвърждаване на неговата полова и сексуална идентичност, усвояване на мъжествеността и женствеността, изграждане на самостоятелност, способност за създаване на трайни отношения с околните и развиване на ценности, от които ще се водят за бъдещите избори и постъпки.

Благодарение на „Моето сексуално образование” децата ще се научат как да изразяват своите емоции и как да изграждат отношения с другите, ще систематизират познанията за собствената си личност, ще развият вътрешна увереност и позитивна самооценка, ще се научат да възприемат различията и да бъдат толерантни, ще се чувстват компетентни по въпросите на сексуалността. Не на последно място – те ще получат информация за това как да се предпазват от опити за сексуална злоупотреба, къде да потърсят помощ и как да окажат подкрепа на връстник в беда.

Какво е сексуално образование?

Сексуално образование е широк термин, обозначаващ образованието, което засяга половоспецифичната анатомия при човека, сексуалната репродукция, сексуалните отношения, репродуктивното здраве, емоционалните връзки, правата и задълженията, свързани със създаване на поколение, контрацепцията и други аспекти на човешкото сексуално поведение.
То подпомага придобиването на знания и формирането на нагласи и убеждения за секса, успешното изграждане на половата идентичност, възпитаването на отговорно поведение в интимните отношения. Изследванията показват, че сексуалното образование развива способността да правим информиран избор за поведението си в юношеска възраст и да се чувстваме уверени и компетентни. В повечето развити съвременни общества е практика сексуалното образование да се включва в програмата за обучение в училище, като паралелно с това се полагат целенасочени усилия за насърчаване на неформалното сексуално образование в семейството още от най-ранна възраст.

В редица държави достъпът до сексуално образование е регламентиран като право на младите хора, тъй като то ги подпомага да се предпазват от злоупотреба, експлоатация, нежелана бременност, полово предавани болести и СПИН. В обичайния случай сексуалното образование се извършва от родители или настойници, училищни програми, специализирани медии и обществени здравни кампании. За да бъде ефективно това образование, е необходимо на децата да бъде предоставяна достоверна информация по подходящ за съответната възраст начин.

Холандия: Добрият пример


През 80-те години на 20 век със субсидии от холандското правителство е разработена програмата “Lang leve de liefde”, чиято цел е да развие у тийнейджърите способността да вземат собствени решения по отношение на своето здраве и сексуално поведение.
Почти всички средни училища в Холандия въвеждат сексуалното образование като част от образователния курс по биология, а повече от половината начални училища провеждат занятия на тема сексуалност и контрацепция. Учебният материал се фокусира както върху биологичните аспекти, така и върху ценностите, нагласите, способността за общуване с другите и за успешно разрешаване на конфликтни ситуации. Медиите стимулират открит диалог между деца и възрастни по темите на сексуалността, а системата за обществено здравеопазване гарантира конфиденциалност и недискриминативно отношение.

Школа от изследователи в областта на медицината издигат хипотезата, че ако сексуалното образование на децата започне още в ранна възраст (на 4-7 години), това би намалило драстично риска от нежелано забременяване и здравословни проблеми в бъдеще. Теорията е обект на дискусии и критичен преглед от страна на редица институции. Независимо от това, тезата получава широко признание в научните среди и получава гласност в обществото. Много медии започват да работят за стимулиране на неформалното сексуално образование – като част от възпитанието и общуването в семейството. В резултат Холандия е една от страните в света с най-нисък процент на забременявания в тийнейджърска възраст, а цялостният подход (известен като Холандски модел) е източник на добри практики за останалите държави.

Ефективното сексуално образование

За да е максимално ефективно, сексуалното образование трябва да започне рано, преди младите хора да са достигнали пубертетна възраст и преди да са развили и утвърдили своите модели на поведение. Информацията, която се предоставя, трябва да е съобразена с нивото на интелектуално развитие на детето. Важно е достъпът до информация да не бъде отлаган, а да се осигури още в ранна възраст. Осигуряването на основни познания по темата подпомага формирането на по-нататъшното комплексно познание, което се натрупва с възрастта.
В същото време сексуалното образование трябва да бъде степенувано. Например в много ранна възраст децата могат да получат информация за това, че човешките същества растат и се променят с времето, какво означава едно бебе да се превърне в дете, а детето – в юноша. Това ще осигури основата за последващото познание и за правилното разбиране на детайлите, свързани с настъпването на пубертета. Също така е подходящо още в ранна възраст децата да бъдат информирани по достъпен за тях начин за съществуването на вируси и бактерии, които атакуват тялото. Това ще осигури база за бъдещи разговори, свързани с хигиенни навици и с инфекции, предавани по полов път.

Някои критици на сексуалното образование са притеснени, че достъпът до информация, свързана със секса и половите отношения, ще повиши любопитството на децата и ще доведе до желание да експериментират със сексуалното поведение. В действителност обаче фактите сочат, че тези опасения нямат основание. Анализ на 48 изследвания върху съществуващите в САЩ програми за сексуално образование и за превенция на ХИВ с категоричност доказва, че те не повишават сексуалната активност сред младежите. Реално част от тях водят до редуциране на ранните полови контакти, а като цяло се повишава процентът на използващите презервативи или други средства за предпазване.

Естествено е много родители и деца да изпитват притеснение, когато обсъждат определени въпроси за секса и сексуалността. Но ако сексуалното образование се възприема като един отворен във времето диалог, насочен към ценностите и нагласите, като разговор, който осигурява важни познания, това ще улесни и двете страни. Доказано е, че в държавите, които следват модела на Холандия - да се говори открито с децата за пол и сексуалност, а на сексуалното образование се гледа като на една от отговорностите на семейното възпитание, това подпомага изграждането на толерантна среда и повишава здравната и сексуална култура сред лицата в юношеска възраст.