page contents Книжен ъгъл: Българщината остана между две корици
Предоставено от Blogger.

Българщината остана между две корици

12.6.12

Петко Тодоров

Родовият дълг тлее, още не е угаснал

„Тъй като усещах дълг към рода си”, е обяснението на Тодор Коруев за „Овньо льо вакал, каматан...”. Заглавието е стих от народна песен, „каматан” е хубав, красив, способен. Научаваме го от речника в края на книгата.

И още от автора за нея: „В тоя микс са омесени митология и история, етнография и фолклор, народопсихология и мемоаристика, художествена литература и документална журналистика”. Цялото това - за „славното време на родопските тьожки кехаи”.


Нещо като енциклопедия на родопското овчарство. Като се тръгне от изреждане на предметите в традиционната мандра и съдържанието на тежкия силяхлък, през кулинарния процес на обработката на млякото с безбройните сирена, та до родовите хроники.

Всичкото го има някъде из книжнината, но не всичко, защото Коруев има и лични приноси, ала по-важното е, че е събрано между две корици (изд. „Захарий Стоянов”).

Пак родовият дълг е мотивирал наследниците на професор Делчо Сугарев да обнародват статиите му в „Дом за човека – свод за духа” (изд. „Булвест 2000”). Той е създател на специалността „Паркове и градини”, публикациите му върху изкуство и архитектура почват от 30-те години.

Такива сборници са особено ценни за специалистите, но размишленията му примерно за „поливалентните улици” от 1985 няма как да не погъделичкат задръстеното ни око от „въображението” на днешния предприемчив обновител на големите градове. Аргументите на Сугарев за устройване на градското пространство стоят прекалено разумно и безпомощно пред търговската лудост.

Не е изненада, че родовият дълг в духовното му измерение се изявява чрез книгата. Купонът, наречен преход ще свърши, търговската лудост ще се самоизяде и които останат ще трябва да се погледнат в очите.

Махалото на живота ще довее преход, в който мислите ще вървят преди думите и жестовете. Там потребността от изяви като Коруевата и на Сугаревите наследници ще е с по-малки кавички... Но, да се радваме на книгата, нея преходи не я морят! Погледнете само снимките в Коруевата, невероятни са.