page contents Книжен ъгъл: Световната политика не ни забелязва
Предоставено от Blogger.

Световната политика не ни забелязва

3.6.13

Петко Тодоров

Питър Калвокореси за станалото след 1945

„Свободата работи срещу тях”, отбелязва Питър Калвокореси в „Световната политика след 1945” (изд. „Труд”). Свободата, разбирана като свобода за световно търгуване  и нейното значение за „икономически по-слабите държави”.

Като че ли тази зависимост е основен ключ за разбиране на станалото. И ставащо. Зависи кой казва какво е „свобода” и защо го казва. И така за всяко нещо.

Комфортен повод да си припомним най-славните британски традиции в политическата история. Калвокореси обглежда света в 1000 страници.

България я няма като заглавие, нейното присъствие е най-силно зад заглавието „Македония”. Не е никаква загуба, само сигнал за нашата значимост в политическото съзнание на кого, може би на световния автор? Ако липсата на крупни политически драми ни прави незабележими, хаир да им е.

Калвокореси е за просветени, защото не е ментор и проповедник. Той е, което не са примерно нашенските медийни политически „анализатори”. Разказва добросъвестно. В прав текст.

Всичко, което се прави за облекчаване на задлъжнелите държави от третия свят е заради интересите на техните кредитори; САЩ са тези, които не желаят разбирателство между Европа и Русия; ООН изглежда слаба по-скоро по информационни причини и т.н.

Четивото утвърждава внушението, че с времето историята увеличава скоростта си и поражда съмнение, че усещането е заради непосредствената близост на това време и трагичното самочувствие за свръхзначимост на живите.

Няма как да искаме присъди от Калвокореси. Но сме длъжни да ги търсим, даже в констатации като: „Икономиките нарастват с 1 процент, а населението с 2 процента”.

Ето една – по повод на нашумелия навремето „Доклад Вили Бранд”, може би последният искрен политически опит да се „направи нещо” за света:

„Докладът Бранд изисква политически фрагментиран свят да се справи с универсални икономически проблеми, за които не разполага с необходимите институции. Той е упражнение по убеждаване, което остава без подкрепа от авторитети или власти”. От тогава минаха 33 години.