page contents Книжен ъгъл: Европа най-бедна на езици
Предоставено от Blogger.

Европа най-бедна на езици

9.7.13

Торе Янсон пророкува езиковата световна ситуация в следващите 2 века: „Много от малките езици ще изчезнат, един или няколко езика ще бъдат използвани в международен контекст, като не е задължително английският да е един от тях”.

В „Кратка история на езиците” той предлага по-скоро философията на тяхната история, а в самата хронология проследява най-общото им развитие с акценти върху най-важните от тях (изд. „Изток-Запад”).

Европейците говорят едва 3 процента от живите езици – 230 на брой. Най-богата езиково е Африка. Нейните 2058 езика са 30 процента от всичките 6809. Най-разпространен е китайският мандарин: „Общият брой на хората, които знаят поне малко английски със сигурност е по-малък от броя на хората, за които мандаринският е майчин език”.

„Предмет на тази книга е ролята на езиците в хода на историята”, представя се шведският езиковед.

П.Т.