page contents Книжен ъгъл: Как се открива Отечеството
Предоставено от Blogger.

Как се открива Отечеството

16.7.13

До 1858 Българско било обслужвано само от 1 книжар – пътуващ: хаджи Найден Йованович, „който си беше усвоил и титлата „Книгопродавец всея Болгарий”, разказва Георги Димитров в „Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение” (изд. „Изток-Запад”). После даскал Христо Г. Данов решил да отърве пловдивчани от алчния книжар грък Ангелидис и почнал печатане и продаване на достъпна книжнина.

„Обширно и вярно описание за отечеството ни”, така Димитров обявява двутомника си, излязъл през 1894. Обикалял отечеството 3 години за своя сметка и разпитвал. И властта го преследвала навсякъде от глупост. Болшинството от сведенията му са събрани анкетно, из „училища, индустриални заведения, болници, затвори и вонящи жилища”... Приказна сплав от история, народопсихология, бит, делници и празници. Вероятно най-романтичният такъв текст.

П.Т.