page contents Книжен ъгъл: Защо е нужна философията
Предоставено от Blogger.

Защо е нужна философията

16.9.13


Бен Дюпре*

През по-голямата част от дългата си история, философията се е сблъскала с премного опасни хора, въоръжени с опасни идеи. Заради предполагаемо подривните си идеи, Декарт, Спиноза, Хюм и Русо (само няколко от всички) са били заплашвани с отлъчване от Църквата, принуждавани да отложат публикуването на своите трудове, лишавани от професионално повишение или изпращани на заточение.

А в най-печално известния случай, атинската държава сметнала влиянието на Сократ за толкова пагубно, че той бил екзекутиран. Малцина от днешните философи са екзекутирани заради своите убеждения, което е жалко – поне доколкото това е мерило за степента, до която е намаляло усещането за опасност.
В наши дни философията се възприема като архетипна академична дисциплина, практикувана от хора, строго уединени в своите въображаеми кули и откъснати от проблемите на реалния живот. Тази карикатура е далече от истината в много отношения. Макар че философските въпроси са неизменно отвлечени и често сложни, те са и важни.

Науката например има потенциала да напълни магазина с най-различни прекрасни играчки, от дизайнерски бебета до генномодифицирани храни, но за жалост не е предоставила – и не може да предостави – упътване. За да решим какво трябва да правим, а не какво можем да правим, трябва да се обърнем към философията.

Понякога философите се увличат от самото удоволствие да чуват как собствените им мозъци работят (това наистина може да бъде приятно за слушане), но по-често те внасят яснота и разбиране по въпроси, от които всички трябва да се интересуваме.

Именно тези въпроси има за цел да открие и изследва настоящата книга. В тези случаи авторите обикновено приписват повечето заслуги на другите, като запазват за себе си по-голяма част от вината – може би е обичайно, но и странно нелогично (защото заслугата и вината несъмнено трябва да са едно цяло), така че едва ли е препоръчително в книга за философията.

Ето защо, в духа на П. Г. Удхаус, който посветил „Сърцето на един глупак“ на дъщеря си, „без чието неизчерпаемо разбиране и поощрение, книгата щеше да бъде завършена за половината време“, с радост отдавам поне част от заслугите (и т.н.) на другите. По-специално, с радост отдавам заслугата за всички хронологии и много от посочените цитати на моя благоразположен и усърден редактор, Кийт Мансфийлд.

* Въведение към книгата „50 основни идеи. Философия” - интерпретация на достъпен език на всички идеи, ангажирали вниманието на мислителите от Древна Гърция до наши дни. Под формата на 50 есеистични разказа за основни философски идеи и понятия, тя представя и обяснява проблемите на познанието, съзнанието, идентичността, етиката, вярата, правосъдието и естетиката. Многобройните популярни превъплъщения на тези идеи ще ви помогнат да разберете необятната наука философия. Често философията внася яснота и разбиране по въпроси, от които всички трябва да се интересуваме.

Бен Дюпре е бил преподавател по класическа литература в Exeter College, Oxford, след което се насочва към издателския бранш и работи за Guiness Publishing и Oxford University Press. От 2004 г. Дюпре е писател, редактор и консултант на свободна практика. Дебютната авторска книга на Бен Дюпре „50 основни идеи. Философия” е публикувана във Великобритания през 2007 г. и става бестселър. Преведена е на 13 езика.