page contents Книжен ъгъл: Защо Левски не е препогребван в „Св. Петка”
Предоставено от Blogger.

Защо Левски не е препогребван в „Св. Петка”

7.10.13

Петко Тодоров

Григор Николов чисти исторически плевели

Епитропът на църквата „Св. Петка Самарджийска” Христо Хамбарков и бъдещият Ботев четник Илия Джагаров дошли вечерта след обесването на Левски на лобното място с бъклица вино, упоили стражата и отнесли тялото на Апостола в църквата, където го погребали. Версията излиза в печата през 1937, разказана от потомците на Джагаров.

През 1899 обаче вестникът на Върховния поборническо-опълченски комитет обнародва негова биография и там пише, че от 1870 до 1875 той е Румъния и Молдова. В момента на публикацията Джагаров работи във въпросния комитет, следователно става въпрос за почти автобиография.От която излиза, че онази версия е несъстоятелна. През 80-те години Хайтов тръгна от нея да доказва гроба на Апостола. Припомня го Григор Николов в „Български загадки 2” (изд. „Сиела”).
Паметници върху гроб на Хаджи Димитър има на две места. Автентичността на костите на Раковски се доказа научно, но съмненията, че са подменени при пренасяне от Румъния не секват. И те почнали заради разкритието, че Коста Паница ползвал специалния ковчег за да прекара нелегално  пари и ценни книжа със свещените останки. Още: Карлово води 20 години битка за признаване на родно място на Ботев, родната къща на Левски се възстановява цели 50 години...

Историята, това са хората е необявеното мото на Николов и той го следва в очерците си. Кошмарът на историците са спомените. Този написал едно, друг обратно, трети трето и т.н. След Освобождението е време за биографии. Изплащат се поборнически пенсии и не само.

Ще минат 2 поколения и ще възникнат активните борци: пак биографии, пенсии и не само. Ще минат още 2 поколения и ще възникнат репресираните и пак същото.

Националната памет е заложник на биографичния синдром. Братя Тъпчилещови, Славчо Бабаджанов, Жак Асеов, Петър Габе – биографии за романи! Не ги знаехме, защото са на крупни индустриалци и търговци от Царството. И бяха биографии от окончателно отишлия си свят. Както са сега биографиите от соца. Утешението е, че има ентусиасти като Николов.