page contents Книжен ъгъл: Ето че и неизбежното дойде - Данъчно облагане 2015
Предоставено от Blogger.

Ето че и неизбежното дойде - Данъчно облагане 2015

6.1.15

Подгответе се новата данъчна година с експертния коментар на измененията в данъчните закони за 2015 г. в новото издание на „Сиела“ Данъчно облагане 2015. Коментар Росен Иванов.

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП. Автор на коментара на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС е Росен Иванов – данъчен експерт.

Съдържание
Закон за местните данъци и такси
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (коментар)
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (коментар)
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (коментар)
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Закон за данък върху застрахователните премии
Списък на двустранните договори за избягване двойното данъчно облагане, по които Република България е страна