page contents Книжен ъгъл: Какво да правим, ако децата ни са „Умни, но разсеяни“?
Предоставено от Blogger.

Какво да правим, ако децата ни са „Умни, но разсеяни“?

20.1.15

„Хермес“ предлага отговора на Пег Доусън и Ричард Гуеър в поредицата „Психология за всеки ден“
Нищо не е по-обезсърчаващо за един родител от това да гледа как неговото умно и талантливо дете ежедневно изпитва трудности в области, където другите деца се справят безпроблемно.

Ако детето ви не може да следва правилата в училище, не успява да се концентрира, да контролира емоциите си или да потиска импулсите си, то вероятно попада именно в тази категория: умни, но разсеяни.

Това са деца, които не съумяват да разкрият своите заложби и да реализират потенциала си, защото им липсват изпълнителски умения. Това може да се дължи на хиперактивност, дефицит на вниманието или аутизъм.

Много често обаче става дума просто за деца, които са твърде разпилени и неорганизирани. За съжаление, това е все по-често срещано явление в днешния свят, в който информацията ни залива от всички страни.

Изпълнителските умения – ключови за успеха на детето

Авторите на книгата – Пег Доусън и Ричард Гуеър, са специалисти по клинична училищна психология с над 30-годишна практика. Освен че самите те са родители, през тях са минали много деца с подобни проблеми. Добрата новина е, че има начини да се подобрят изпълнителските умения на децата, ако се следват определени стъпки и препоръки.

Важно обаче е първо да се установят силните и слабите страни на вашето дете, което лесно може да бъде направено от предоставения в книгата тест. Важен за възпитанието на детето се оказва характерът на родителите. Понякога те проявяват същите слабости като детето, което затруднява възпитанието, или пък са неговата противоположност – тогава пък им е трудно да разберат трудностите, които детето им среща.

И в двата случая е необходимо да се използват различни стратегии, съобразени с характера и темперамента на детето. Освен това трябва да се прецени доколко външните условия спомагат за задълбочаване на проблема и да се отстранят дразнителите. Понякога с малко помощ детето може да постигне забележителни резултати.

Целта на настоящата книга е да предложи набор от техники и механизми, с които да помогнем на детето си да подобри уменията си в редица области и да:

• стане по-организирано
• контролира емоциите си
• не се поддава на импулсите си
• довежда докрай изпълнението на задачите
• поддържа концентрация
• разрешава проблеми самостоятелно
• използва разумно времето си
• се учи от грешките си.

Докато детето ви се рее в свои светове, домашните му остават ненаписани, стаята – разхвърляна, домашните задължения – занемарени. Трябва да помогнем на детето си да си изгради умения и навици, с които да преодолее природната си разсеяност и неорганизираност.

В книгата много последователно и методично са описани стъпките, които родителите/педагозите/психолозите трябва да следват, за да постигнат желаните промени. Те зависят от темперамента на детето, както и от специфичния проблем, с който се бори. Книгата е за деца от 3- до 13-годишна възраст.

Авторите са предоставили информация какви умения е нормално да има детето съобразно възрастовата група. Понякога очакванията на родителите са завишени и нереалистични. Дадени са примерни стратегии за действие, разиграни са определени ролеви модели и са представени множество примери от живота, които онагледяват проблемното поведение, и след това са предложени стратегии за подобряване на ситуацията.

Книгата на Пег Доусън и Ричард Гуеър има практическа насоченост. Тя е информативна и много полезна както за родители, така и за педагози и психолози.