page contents Книжен ъгъл: Югите – има ли тайни цикли на възход и падение на цивилизациите?
Предоставено от Blogger.

Югите – има ли тайни цикли на възход и падение на цивилизациите?

2.6.15

Съвременната история проследява еволюцията на човечеството от древността до наши дни, но се оказва, че в нея има доста аномалии. Съвременните археологически и научни открития често влизат в открито противоречие с официалната история, като повдигат въпроси, на които историческата наука все още не може да отговори.

Как например са построени пирамидите с такава прецизност, каквато дори със съвременните технологии е невъзможно да се постигне? Откъде са пренесени огромните статуи на Великденския остров, след като на това място липсват каменни масиви за строежа им, а те самите са толкова тежки, че биха потопили всеки плавателен съд? Кой е изваял Сфинкса във времето, когато (според историците) хората още не са били излезли от пещерите? Откъде древните са притежавали тези невероятни знания и умения, за да сътворят чудеса, недостижими и за съвременните технологии?

Алтернативна картина на човешката история

През 1894 година един индийски мъдрец дава различно обяснение не само за скритото ни минало, но и за тенденциите в настоящето и перспективите за бъдещето. Шри Юктешвар, един от най-големите духовни учители в Индия и гуру на Парамаханса Йогананда (автор на „Автобиография на един йогин“), представя еволюцията на човечеството като поредица от цикли – или юги, през които планетата минава.

С невероятна лекота и прозорливост Шри Юктешвар успява да намести пъзела на историята, който западните учени от столетия се мъчат да съберат. Проблемът им е в това, че се опитват да подредят грешната картина и затова се появяват късчета история, които никак не се вписват в представата им за света. Именно тези аномалии разрушават тезата им за линейното развитие на човешката история.

Редица артефакти от древната история изцяло противоречат на така внимателно сглобената теория, че примитивният човек постепенно се е развил до сегашното си ниво. Официалната история не може да обясни редица древни чудеса, които са се появили по времето на така наречения „пещерен човек“.

Представянето на човешката история в линейно развитие вече не издържа на новите археологически открития. Става ясно, че древният човек отпреди 10 000–15 000 години не е бил примитивният човек, както се опитват да ни убедят. Позовавайки се на написаното от Шри Юктешвар и Парамаханса Йогананда, авторите на „Югите – духовната история на човечеството“  предоставят убедителен анализ на човешката история, като започват от 11 500 г. пр.Хр. и стигат до днешни дни. Също така те разглеждат тенденциите в развитието в настоящето и правят доста подробни прогнози за бъдещето.

"Изумително, просветляващо проучване на скритите цикли, стоящи в основата на възхода и падението на цивилизациите. Намирам „Югите“ не само за интелектуално убедителна книга, но и за духовно и емоционално вдъхновяваща, и за дълбоко целебна", пише Греъм Хенкок, автор на „Следите на боговете“

Според авторите, историята на човечеството не е в линейно, а в циклично развитие. Подобно е било становището на древногръцките философи, които обозначили тези цикли като Златен, Сребърен, Бронзов и Железен век. На тях кореспондират: Сатя, Трета, Двапара и Кали юга в източните традиции. Те се включват в цикъл от 24 000 години, като всяка юга има различна продължителност (най-дълга е Сатя юга, а най-кратка – Кали юга).

„Традиционният възглед за принципно линейното развитие в човешката история вече не е убедителен; ясно е, че древните хора отпреди 10 000 и дори 15 000 години не са били примитивни и можем да научим много от тях. Това е проникновена книга... Тя предлага нови открития за развитието на човешкия потенциал в течение на хилядолетия“, казва
Д-р Робърт Шох, автор на „Цивилизации и пирамиди“

Според това знание, по времето на Сатя юга хората в древността са имали знание, каквото дори не можем да си представим. Те са творели чрез силата на мисълта, лекували са със светлина и са общували чрез телепатия.

В следващия период – Трета юга, хората са загубили част от това божествено познание, но все още са имали невероятен творчески потенциал и са живеели в мир и хармония.
През следващата епоха – Двапара юга, хората са имали блестящ интелект и развити технологии, но все повече са попадали в плен на материята и са губили интуитивното познание, докато се стигне до тъмната епоха на Кали юга.

Тогава човекът е достигнал до най-ниското си стъпало на развитие, ръководен само от примитивните си импулси. Днес сме в началото на нова Двапара юга, когато интелектът отново се е събудил и човекът преоткрива своята сила. Това е времето на овладяване на енергията, когато човекът ще започне да осъзнава своя потенциал, но едновременно с това ще разбере, че пробудената сила може да бъде много разрушителна.

Когато човешката история се разгледа през призмата за цикличност на епохите, много от загадките на миналото намират своето логично обяснение. Така човек не само получава по-ясна представа за миналото, но и придобива една по-ясна визия за бъдещето.

Тази книга, написана много увлекателно и на достъпен език, представлява една симбиоза между древното знание на индийските мъдреци в лицето на Шри Юктешвар и Парамаханса Йогананда и съвременната научна мисъл, представена от Джоузеф Селби и Дейвид Щайнмец. И двамата автори са специалисти в различни области: Селби е специалист по древна история и източна философия, а Щайнмец – по астрономия и физика.