page contents Книжен ъгъл: Ражда се големият писател Симеон Радев
Предоставено от Blogger.

Ражда се големият писател Симеон Радев

3.4.16

Петко Тодоров

Не го забелязваме от слугински инстинкт

Симеон Радев за „Строителите на съвременна България”: „Защо да си задавам за цел едно сухо изложение, когато епохата, в която встъпваше България след освобождението си, ми показваше една област, където можеше да намери задоволство и успех всичко това, което носех в себе си – мисъл, въображение и чувство?...

Често пъти съм си казвал, че при по-дълга и бавна работа щях да дам нещо по-съвършено. Но тогава много бързах... Някои са ме питали кое ми е създавало най-много мъка – портретите. Мъка, обаче и едновременно радост”.

Четем го в том 5. на „Лица и събития от моето време”. Том 4. се простира от края на 1902 г. до средата на 1908 г., том 5. – до 28 юли 1913 г. (изд. „Захарий Стоянов”).

Припомняме. Синът на Радев се спомина и архивистите свариха в бащиното му жилище 54 кашона и куфари с ръкописи и документи. И се оказа, че раждането на писателя Симеон Радев предстои.

Седем тома почти неизвестни спомени – 4200 страници, книги за Вазов, том от „Строителите”, предхождащ  онези два, още за Възраждането, за дипломатическата ни история, безценна кореспонденция...

Списващият тези редове беше принуден наскоро с удивление да проумее медийната тишина около всичко това. Заради името на издателя! То е политически некоректно. Всеки журналист е длъжен да пази хлебеца си.

Та подсказваме: у Радев има доволно русофобски хляб. Дайте, да се защипем за него и да ползваме политнекоректния издател за медийна боксова круша. Заради раждащия се голям български писател!