page contents Книжен ъгъл: Икономическият растеж е невъзможен повече
Предоставено от Blogger.

Икономическият растеж е невъзможен повече

19.6.16

Петко Тодоров

Според Олег Григориев и неокономиката


„Сама по себе си икономическата система не притежава свойството постоянно да расте и да се развива. Ако външните обстоятелства се подреждат подходящо, икономиката непременно ще се възползва от това (такава способност тя притежава) и ще наблюдаваме икономически растеж.

Ако външните условия са много благоприятни, икономиката ще демонстрира дълъг период на достатъчно бърз растеж, както се случва в епохата на промишлената революция и по-късно.

Проблемът се заключава в това, че ние можем само постфактум да определим какви именно външни обстоятелства, в каква степен и в каква комбинация са осигурили икономическия растеж. И още повече – не можем да възпроизведем цялата необходима съвкупност от условия” – основният извод на Олег Григориев в „Епоха на растежа” (изд. „Изток-Запад”).

Той анализира природата на растежа през последните 200 и нещо години, защо е бил възможен и може ли да се „възобнови процесът на икономическо развитие в рамките на сложилите се механизми”. „Лекции по неокономика” е подзаглавието. „Корпус от теоретични представи за стопанската действителност” е част от определението на понятието.

От книгата става ясно, че „представите” излизат от рамките на ортодоксалната наука. „Известно е, че в западната наука всички са толерантни и много възпитани, изразяват се със заобиколни и нищо незначещи фрази, чийто смисъл е ясен само на ограничен кръг посветени”, припомня Григориев. Поне се опитва да не е такъв.

Явно това не е цялата неокономика. Целта му е в горните цитати. Световният капацитетът за растеж е изчерпан. Основавал се е на всичко посочено, ала акцентът на автора е в разделението на труда. Любопитна постановка и незаобиколими аргументи.

И друго респектира. Липсва му комплексарщината на нашенския учен. Не на агитаторите от сорта „Институт за пазарна икономика”. Руснакът живял и изучавал две социални системи и не се срамува. За него е предимство, знае повече. Дали храстът не е някъде там, че заекът да изскочи?