page contents Книжен ъгъл: Откъс: „Здраве, сила и живот” от Петър Дънов
Предоставено от Blogger.

Откъс: „Здраве, сила и живот” от Петър Дънов

4.8.10

В своите беседи Петър Дънов говори за космическия образ на човека, „дете на Бога и Природата”, в който се отразява цялото Творение. Притежаващ теологично и медицинско образование и същевременно чудотворни лечителски способности, големият духовен учител предлага множество методи и средства за лечение, които ще намерите в настоящото преработено и допълнено издание на „Здраве, сила и живот”.

В книгата са включени: храната като източник на здраве и дълголетие; дихателни и физически упражнения; енергийно лечение; терапия с вода, цветове и светлина; целебната сила на музиката и паневритмията; лекуване с мисъл, утвърждаващи формули и молитви и др. Предлагаме подбрани пасажи от изданието на ИК ХермесБолест и здраве

Петър Дънов

Болест и здраве – това са два полюса на живота или две различни състояния на човешкия дух. Те се определят по приятните или неприятните състояния, които произвеждат в човека: здравето е приятно състояние, болестта – неприятно. Такива състояния съществуват във физическия, в Духовния и в умствения свят на човека. Те се дължат на причини, които произлизат от противоположни сили. Значи когато в човека действат едновременно две противоположни сили, едната от тях ще вземе надмощие и той ще бъде или здрав, или болен. Защо Бог създаде болестите? Не ги създаде Бог, но колективният човек, т.е. човекът в своето колективно съзнание.

Болното и здравото тяло коренно се различават – по какво? По своите стремежи и по вибрациите на силите, които ги управляват. Силите, които действат в болния човек, разрушават, а в здравия – градят. Тези сили дават подтик към разширяване на ума и на сърцето. Значи всеки процес в човека, който съгражда и повдига, е процес на здраве, щастие, хармония и блаженство; всеки процес, който руши, причинява болезнени състояния, дисхармония и нещастия.

Изобщо причините на болестите се крият в астралния свят, а последствията се изявяват във физическия свят. Затова именно хората се оплакват от болки в главата, в сърцето, в белия дроб, в стомаха и другаде. Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината на заболяването си в астралния свят – щом махне причината, болестта го напуска.

Аз говоря за болестта като за временно състояние. Здравето е постоянно явление в човешкия живот, то е нагласяване на силите в човешкия организъм, а болестта е сянка на живота. Цигуларят свири само на здрава, добре нагласена цигулка. И Духът се проявява само чрез онзи, на когото умът, сърцето и волята са здрави и добре нагласени. Стремете се да придобиете здравето си още днес, в този живот. Не отлагайте нещата за друг живот – в днешния ден, в сегашния живот са вложени условията за вашето повдигане.

***

Докато е бил в Бога, човек не е боледувал. Щом излязъл от Него и се обособил като отделна единица, болестите почнали да го следват. Болестите са човешко изобретение. Единственото нещо, което от хиляди години насам човек е могъл да създаде, това са болестите. Големи усилия е употребил, докато ги създаде. Следователно дойде ли ви някаква болест, не се оплаквайте, не търсете виновници вън от себе си, но почнете да се разговаряте с нея. Погалете я малко, поразгледайте я и кажете: „Добре дошла при мене. Какви усилия съм употребил, докато те създам! Моля те, като се нахраниш добре, иди някъде да се разходиш!“ Като ви посети някоя болест, не се страхувайте, но изучавайте характера й.

***

Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот или от правата мисъл. В основата на всяка органическа болест лежи психическа причина.

***

Коя е основната причина за болестите? Каквито са мислите и желанията на хората, такова става най-сетне и тялото. И тогава външната причина е само повод, за да се изяви предразположението на организма към болестта.

***

Какво представлява болестта? Неорганизирана материя. Какво представлява здравето? Организирана материя. Какво е болестта? Неорганизирана сила. Здравето? Организирана сила. Що е болестта? Неорганизирана мисъл. Здравето? Организирана мисъл. Коя мисъл е организирана? Която има основен тон.

***

Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. Всяка болест е задача, с която ученикът трябва да се справи. На всяка болест, която му се дава, той трябва да гледа като на особена привилегия.

***

Болестта зависи от миналото, а здравето зависи от отношенията, които имаме с хората, от връзката ни с Бога.

***

На земята няма абсолютно здрави хора.

***

Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение за болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това казвам: зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие.

***

Аз съм дошъл до следното заключение: докато съзнанието на човека е будно, никаква болест не е в състояние да го хване. Обаче при най-малкото прекъсване на съзнанието, при най-малкото колебание равновесието на твоя организъм се нарушава. Следователно докато съзнанието на човека е будно, той има известен имунитет към всичко отрицателно. Той е обиколен с малка магнетична обвивка, която го пази от заболяване и простуда. Тогава никакво чуждо вещество не влиза в организма. Той има филтър, който го пази от нечистотиите.

***

Необходимо е даже и най-здравите хора да боледуват. Боледуването е тониране. Болестите – това са музикални тонирания. Когато Господ иска да направи хората по-чувствителни, по-меки, те трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. Толстой няколко пъти е боледувал и след всяко боледуване е имал най-хубаво просветление. Когато боледувате, не мислете, че е нещастие.

***

Забелязано е, че деца, които много боледуват, каляват се и стават по-издръжливи. Злото и доброто в света са сили, които разклащат човека и го каляват. Злото представлява онези неоформени, неорганизирани сили, от които излиза всичко. Те са Божествен склад на енергии, които работят и преобразяват света. Енергиите на злото са корени на живота.

***

Болестите не са нищо друго освен война на човека с нисши същества. Като воюва известно време, човек се калява постепенно и става по-здрав. Болестите допринасят особено много при женствените, мекушави натури. Забелязано е, че след като боледуват известно време, те стават по-мъжествени, по-смели по характер. Мекушавите хора се поддават на болести повече, отколкото мъжествените, смели натури.

***

На какво се дължи борбата, която става в човека? На стремежа му да се очисти от ненужния материал в него. Какво представлява този ненужен материал? Той е известна материя в космоса, която се дължи на изостаналите в своето развитие същества. Тази материя полепва по струите на живота и днес тя трябва да се филтрира, да се отдели от чистата материя. Ние, които сме дошли на Земята, не трябва само да знаем как да живеем, но трябва да пречистим своя живот, да пречистим ума и сърцето си, за да бъдем здрави.

***

Причината за болестите е неразположението (в смисъл на лошо настроение – б. р.). То внася утайки, излишъци, инертна материя и човек заболява. И тогава болестите идват като метод за лекуване. Значи болестта не е наказание, а подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто от себе си.

***

Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека, прави го нервен. Тя се отразява върху дихателната и храносмилателната система – върху целия организъм. Изобщо отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физически и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях.
Като е дошъл на Земята, човек трябва да се чисти. Как става това? Чрез добри мисли и чувства.
Усилена работа се иска за това. Умът се чисти чрез светлината, а сърцето – чрез топлината. Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и неговото сърце.

***

Казвате: „Кога ще се освободим от страданията си?“ Страданията са привилегия за хората. Питам: ако Бог се открива на хората чрез страданията, не заслужава ли да се понасят с радост? Всяко страдание е отворена врата към познаване на Бога. Без страдание хората не могат да се приближат до Бога.