page contents Книжен ъгъл: Как са празнували българите?
Предоставено от Blogger.

Как са празнували българите?

21.12.10

Д-р Ана Лулева

За това ни разказва в книгата си д-р Валентина Шарланова – етнограф, ерудиран познавач на българската традиционна култура. Авторката ни предлага увлекателен и синтезиран очерк на обичаите, свързани с традиционния празничен календар на българите.

Календарните празници и обичаи от прединдустриалната епоха са сред централните теми на етнографията от нейното възникване като наука в България до днес.

Следвайки програмата на проф. Иван Шишманов от 1889 г. и подобно на други европейски школи от края на ХIХ и началото на ХХ век, българската етнография се развива като наука за народната култура – старата култура, „живата старина”, която се разклаща и изчезва под натиска на новата  култура на прага на двете столетия.

Разгръща се мащабна работа по събиране и записване на обичаи, умотворения, песни, които се ценят като исторически реликви, като ценно наследство на нацията. Благодарение на неуморната работа на краеведи, етнографи и фолклористи,  продължила през целия ХХ век, днес разполагаме с внушителен корпус от описания на българската традиционна култура, които я представят с извънредно разнообразни регионални и локални варианти.

Д-р Валентина Шарланова представя традиционните календарни празници и обичаите, свързани с тях, които са практикували българите от цялата етнична територия – както общоразпространените, така и такива, които са били познати и записани в отделен регион.

Традиционните обичаи са част от културата на прединдустриалното българско общество. Това е общество на земеделци и скотовъди, които организират трудовата си дейност, семейните празници и общоселските събори според цикличното време на празничния календар.

Затова, когато четем как са празнували българите, разбираме не само кои са били техните светци и как са ги почитали, но и как те са мислели за времето и пространството, какви са били възгледите им за света, какви са били ценностите им, страховете им, табутата им, (по)желанията им.

Тази книга ни разказва за празника и делника на предците ни, тя ни дава и пре-дава културна памет. Ето защо „Български празници и обичаи” ще представлява интерес за всички читатели, за които културата и паметта имат значение.

Предговор към книгата на Валентина Шарланова "Български традиционни празници и обичаи", ИК "Ентусиаст"