page contents Книжен ъгъл: Време е за "Рибен буквар" на секса
Предоставено от Blogger.

Време е за "Рибен буквар" на секса

8.10.12

Д-р Златко Илиев*


От години у нас се говори, че няма сексуално възпитание на подрастващите. Вярно е! То като се обърнем назад в историята, май никога не е имало.

Има два основни въпроса в тази насока. Първо: какво представлява сексуалното възпитание и второ: как да се случи това в България?

По първия въпрос вероятно трябва да приемем това, което доста европейски нации са развили и въвели в своята образователна система.

Най-общо казано, това представлява изграждане на ценностна система за междуполовото общуване във всичките му аспекти: биологични, социални, културни и т.н.

Сексуалното възпитание се възприема като необходимо по няколко причини:

Разширяване на човешкия мироглед.
Осмисляне на физиологичните потребности на човека.
Регулиране на взаимоотношенията му в сексуалната сфера.
Предпазване и лекуване на сексуалните разстройства и болестите, предавани по полов път.

Та където сексуалното възпитание се е реализирало по единна система за цялата нация, се наблюдават следните благоприятни промени:

1. Намалява интересът към порнографията.
2. Намаляват сексуалните престъпления.
3. Намалява заболеваемостта от полово предавани болести.
4. Намаляват абортите.
5. Повишава се обръщането към лекаря по повод сексуални проблеми.
6. Намалява броят на разводите по повод сексуална несъвместимост.

По втория въпрос трябва да си дадем сметка, че въвеждането на единна система за сексуално възпитание в българското училище е финансово и методологическо трудно дело. Причините това да не се случи досега, са много.

Ние смятаме, че основната се крие в националния манталитет, който пречи да се появи политическа воля за реализацията на подобно начинание.

Цялостният период за въвеждане на единна програма за сексуално възпитание е продължителен. Необходимо е време за създаване на учебници и учебни помагала за учителите, които ще преподават.

След това трябва да се организира преподаването в отделните класове на училището със съответния хорариум, както и създаване на учебници и учебни помагала за учениците. Това би отнело от 3 до 5 години.

Затова ние предлагаме нашия „Буквар” като заместител на въвеждането на сексуално възпитание. Чрез него се надяваме да запълним малка част от празнината, която оставя българското училище по проблема, а също така да ускорим процесите за създаване на единна програма за сексуално възпитание.

Книгата е изградена по модела на „Рибния буквар” на д-р Петър Берон от 1824 година. Даваме си сметка, че това би изглеждало за мнозина доста претенциозно.

Паралелът според нас се налага от това, че д-р Петър Берон пише своята знаменита книга заради липсата на светско образование в началото на XIX век в българското училище.

Почти 200 години по-късно така стоят нещата и по отношение на сексуалното възпитание у нас.

Книгата е написана на разбираем за всички възрасти език. Тя съдържа над 150 страници, богато илюстрирани с рисунки и схеми. Смятаме, че „Сексологичен буквар” ще бъде полезна книга за ученици, учители и родители.

* Предговор към "Сексологичен буквар", подготвен от ИК "Хермес". Д-р Златко Илиев е завършил Медицинския университет в Пловдив. От 1976 г. е асистент в Катедрата по физиология на същия университет. Със сексология се занимава повече от тридесет години. Член е на Световната (ISMH) и Европейската (ESSM) асоциация за сексология на мъжкото здраве. Учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация за сексуална медицина (БАСМ). Участвал е в световни и европейски конгреси по сексология. Написал е няколко книги, водил е много рубрики в периодичния печат, участвал е в стотици телевизионни и радиопредавания. Според него повишаването на сексуалната култура може да стане само чрез създаване на единна система за подобни знания в българското училище.