page contents Книжен ъгъл: Между другото, какво е Бог?
Предоставено от Blogger.

Между другото, какво е Бог?

20.5.13

Това е заглавието на послеслова в „Еволюцията на Бог” на Робърт Райт (изд. „Изток-Запад”).

Но за 480-те страници преди него авторът казва: „В тази книга говоря за историята на религията и за нейното бъдеще от материалистическа гледна точка. Мисля, че произходът и развитието на религията могат да се обяснят с помощта на конкретни, наблюдаеми неща – човешката природа, политическите и икономическите фактори, промяната на технологиите и т.н.”.

Което не е всичко. Райт равнопоставя гледната точка на нематериалистите, старанието му е да намери общото.

Не „история”, по-точно философия на историята на религията. Американският университетски преподавател по философия и религия се занимава основно с авраамическите религии: юдаизъм, християнство, ислям...

Колкото до отговора на „Какво е Бог?” – ако го извадим от текста на книгата ще се получи неистина.