page contents Книжен ъгъл: Откъде са дошли древните българи
Предоставено от Blogger.

Откъде са дошли древните българи

21.8.13

„Защо древните българи не могат да бъдат тюрки по произход? Тяхната поява на историческата сцена е твърде ранна, с долна граница: I в.пр.н.е. – I в. И горна: 216 г.

Техните вероятни предци в източните склонове на Тяншан (Имеон) напущат областта преди или не по-късно от II в.пр.н.е...

Така че т.нар. „хуно-тюркска теория” не е в състояние да обясни древнобългарската етногенеза и трябва да слезе от дневен ред”, обяснява Живко Войников в „Произход и преселения на древните българи” (изд. „Сиела”).

Авторът е лекар с интензивни занимания по темата. Хвърлил колосални усилия за пресяване на изворите, изводите основава и на погребални находки и сравнителна лингвистика. Той е от редките случаи на непрофесионален историк извън т.нар. „фолк-история”.

Следващата издателска стъпка е предговор за такива четива от академичен изследовател и всичко ще е наред.

П. Т.