page contents Книжен ъгъл: „Васил Левски (Дяконът)“ от Захарий Стоянов – непреходна книга за Апостола на свободата.
Предоставено от Blogger.

„Васил Левски (Дяконът)“ от Захарий Стоянов – непреходна книга за Апостола на свободата.

18.6.17

Тя се появява в навечерието на 180-ата годишнина от рождението на Васил Левски, която България ще чества на 18 юли 2017 г.

Предговорът към новото издание на „Хермес“ е написан от философа и журналист Тони Николов. Той е озаглавен „Биографът Захарий и неговият Васил Левски“ и завършва с надеждата, че книгата ще бъде преоткрита от едно ново читателско поколение, което ще проумее нейната историческа важност.

Читателите да не търсят от мене строго безпристрастна оценка. Колкото и да се предвардях да бъда само прост тълкувател на факти и верни картини, не можах да се стърпя, за да не изпусна на някои места мои съждения и заключения, пише Захарий Стоянов.

Книгата, която държите в ръцете си, е уникална. Първото издание е в далечната 1883 г., отпечатано в Източнорумелийската печатница на Едуар Дионне. Заедно с това тя е първата българска биография на Апостола, първо докосване до истинския профил на големия български революционер и демократ Васил Левски.

През очите на един жив участник в националноосвободителните борби, какъвто е Захарий Стоянов, е описан автентичният образ на Апостола, с неговите митарства и премеждия в поробеното ни отечество. Като романтичен герой той обикаля и буди съотечествениците си от робския унес, за да увисне безсмъртен на бесилото. Такъв е Васил Левски (Дяконът) на Захарий Стоянов. Такъв си остава в учебниците и в народната памет.

Аз съм Васил Левски, мене казват Дяконът. Не съм хайдутин, както ме вие наричате, но човек като всичките ваши раи, с тая само разлика, че обичам народа си, което не е грях.
Васил Левски
Цитати от книгата

***
Смело можем да предположим, че ако на Левски на мястото беше който и да е, то неговият кураж и надеждите му щяха да се разбият още в началото
на неравната борба. Човек, който захваща от а, б, против когото е всичко – такава смелост, такава вяра в бъдещето!

***
Ако Левски се беше родил не в мрачната епоха на нашето минало, то той щеше да бъде друг човек, а не бунтовник, към други неща щеше да употреби своя талант.

***
Хора, които от сърце и душа преследват една цел, не закъсняват да я постигнат рано или късно.

***
На нашето чело е изписано: „Чиста свобода или юнашка смърт!“.
Решавайте се сега по-скоро да ни кажете „с назе ли сте“ или „против назе“, защото хиляди юнаци очакват отговора ви.

***
Съставили се комитети, избрали се председатели; секретари и касиери, наредили се тайни пощи и полиция, определила се изпълнителна власт, сипнали се пожертвования, името на Дякона станало по-популярно, отколкото на султана и на вселенския патриарх.

***
Левски беше навсякъде и нигде. Цяла върволица заптии, шпиони, бюлюкбашии и пр. вървели подире му, но във всеки случай той можал да избегне тяхното преследване с разни хитрости и решителни постъпки.

***
Безбройни са случаите за борбата на Левски с турските власти и предателствата. Във всяко село, във всеки град, гдето е стъпил неговият крак, днес се приказват анекдоти из живота му...

***
Василя Левски Дякона, гордостта и славата на злощастна България!...