page contents Книжен ъгъл: Иван Цанев от Червената книга
Предоставено от Blogger.

Иван Цанев от Червената книга

24.2.19

Петко Тодоров

Добрите поети за деца не са съвсем изчезнали, дължим им внимание

Професор Светлана Стойчева: „Едва ли има по-голямо значение разграничаването „детски поет” – „поет за деца” (обикновено двете словосъчетания са взаимозаменяеми), отколкото когато говорим за книгите на Иван Цанев за деца. Една от най-важните причини е, че той не практикува писането „по детски”, не озвучава детския глас, не търси детската логика, не строи „детски острови”. Затова пък прави нещо, което е по силите само на големия поет: увличайки малките си читатели (впрочем, той винаги е търсил по-широкия възрастов диапазон между седем- и четиринайсетгодишните) във възможно най-висока проба поетическа игра”. В предговора на „Дневни щурчета. Избрани творби” на Иван Цанев (изд. „Пан”, илюстр. Иван Димов, Олга Паскалева, Тоня Горанова).

Сигурно не един „детски поет” или „поет за деца” е в състояние да събере „избрани творби”, но за Цанев е и друго. Поне по две причини. Първо водопадното изтичане на думите една от друга не пада от небето. Зад него е самовзискателният труд. „Труд, труд”, както би написал той. Онзи труд, заради който му намират кусури по повод на поезията му не за деца. Колкото по-леко върви словесната игра, толкова повече работа стои зад нея. Изписването на примерно „перо от лебед тихо пада, пада” вместо „перо от лебед тихо, тихо пада” става през неизмерими художествен опит и литературна култура.

И многопрочитният Цанев. То е като че ли обясняваното от професор Стойчева. Той подлежи на прочити с различна читателска мотивация, подготовка, литературни чувствителност и рефлекси. Може би от там идва впечатлението за „не по детска” поезия. Неговата не понася единствен – „детски” прочит. Стихотворения като „Сказание за щастието”, „Нещо хубаво... без думи”, „Елегия в края на пътя” са с „подрастваща” предметност, но с читатели от юношата до пенсионера... Нашенският „преход” скъса поколенческата връв между поетите за деца. От категорията на Цанев са още 2-3, записани са в Червена книга. Следващите са още в очакванията.