page contents Книжен ъгъл: Патологията на неравенството
Предоставено от Blogger.

Патологията на неравенството

2.6.14

Петко Тодоров

Ричард Уилкинсън и Кейт Пикет: Да го премахнем!

Прекаленото неравенство променя хормоналния баланс на децата в училище и като следствие те са много по-склонни към насилие.

Ричард Уилкинсън и Кейт Пикет събрали сведения за психично здраве и употреба на медикаменти, физическо здраве и продължителност на живота, затлъстяване, раждания в тийнейджърска възраст и още такива показатели за 25-те най-богати държави, получили индекс на здравословните и социалните проблеми. Него съпоставят с неравенството в дохода – в „Патология на неравенството” (изд. „Изток-Запад”).

Резултатът: здравословните и социалните проблеми в богатите страни са тясно свързани с неравенството. На единия полюс са Япония и скандинавците – с най-добър индекс, те са най-слабо разслоени. На другия полюс: САЩ, Португалия, Великобритания. Те са най-силно разслоени.

Намирисва на очевидност. Неочевидното: „Когато в различни страни сравняваме хората от една и съща социална категория, на едно и също ниво на доходи или образование, то тези в обществата с по-голямо равенство живеят по-добре”. Така сравняват и отделните щати. Изводът се потвърждава. Икономически по-разслоените общества са по-лоши, животът в тях по-гаден. Дали не се дължи на други фактори? Не, доказват го пределно убедително.

И сега тънкият момент. Уилкинсън и Пикет призовават към обществена активност за повсеместно ограничаване на неравенството. Предлагат стратегии, но ключовият момент е посагяне към характера на собственост върху средствата за производство и ликвидиране на отчуждаването на работника от предмета на труда му.

Решението: разни кооперативизми. Двамата пишат за американска публика, там не четат Маркс. Не казват „средства за производство”, старателно заобикалят марксовата лексика и думата „социализъм”.

Прекалено интелектуално упражнение. Ефективните действия за ликвидиране на неравенството предполагат израстване на общественото съзнание на необходимо равнище. Как ще стане и кога? Драмата е друга: или Маркс е в общи линии прав, или социалното знание марширува на място век и половина.